Przejdź do głównej zawartości

Posty

Kapłani

  Przez ten czas kapłani śpiewali: Chór I . „Cześć tobie, który wznosisz się na horyzoncie i przebiegasz niebo... Chór II . Gościncem twej świętości jest pomyślność tych, na których oblicza padają twe promienie... Chór I . Mógłżebym iść, jako ty idziesz, bez zatrzymywania się, o słońce!.. Chór II . Wielki wędrowcze przestrzeni, który nie masz pana i dla którego setki milionów lat są tylko oka mgnieniem... Chór I . Ty zachodzisz, ale trwasz. Mnożysz godziny, dnie i noce i trwasz sam, według praw twoich własnych... Chór II . Oświetlasz ziemię ofiarowując własnymi rękoma samego siebie, kiedy pod po- stacią Ra wschodzisz na widnokręgu. Chór I . O gwiazdo, wynurzająca się, wielka przez swoją światłość, ty sama kształtujesz swoje członki... Chór II . I nie urodzony przez nikogo rodzisz sam siebie na horyzoncie.” A w tym miejscu odezwał się faraon: -    „O promieniejący na niebie! Pozwól, ażebym wstąpił do wieczności, połączył się z czci- godnymi i doskonałymi cieniami wy
Najnowsze posty

Śmietnik

  -   an. ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY W ze zdziwieniem przypatrywał się tym praktykom. -   Co to robisz? - spytał kapłana. -    Tyle tylko mogę powiedzieć waszej dostojności - rzekł Pentuer - że bóstwo jedną ręką wskazuje gwiazdę Eshmun * . Ona to w czasie nocy prowadzi przez morza fenickie okręty. -   Więc i Fenicjanie -    widziałem hieroglify pisane ręką wi- chrów i deszczu. -    W tym, wasza dostojność, masz dowód, że nasze świątynie były wznoszone według pla- nu, który nakreślili sami bogowie - rzekł kapłan. - A jak drobna pestka rzucona w ziemię ro- dzi niebotyczne palmy, tak obraz skały, pieczary, lwa, nawet lotosu, zasiany w duszę poboż- nego faraona, rodzi aleje sfinksów, świątynie i ich potężne kolumny. Boskie to są czyny, nie ludzkie, i szczęśliwy ten władca, który patrząc naokoło siebie potrafi w rzeczach ziemskich odkryć myśl bożą i w zrozumiały sposób przedstawić ją następnym pokoleniom. -   Tylko władca taki musi mieć władzę i duży majątek - wt